3532143234_7bd47cddd6_o

Bronnen of Leermiddelen?

Au-then-tiek… Betrouwbaar, geloofwaardig; echt

We probeerden zoveel mogelijk authentiek materiaal te gebruiken bij lessen Nederlands als tweede taal. We adviseerden onze studenten om kranten te lezen, naar het journaal te kijken en om naar de radio te luisteren. Ik verzamelde teksten en maakte er vragen bij. Ik moest daardoor wel nadenken over mijn vak. Natuurlijk was authentiek materiaal belangrijk. Dat was het niveau waar mijn studenten naar toe moesten. Het was continue zoeken naar de verbinding met de ‘echte wereld’.

Ergens rond het jaar 2005, gedurende de eerste experimenten die we uitvoerden om ons onderwijs anders vorm te geven vond ik een stuk van de OECD uit 1996. Het drong niet onmiddellijk tot me door maar deze zinnen bleven de weken daarop rondspoken:

As access to information becomes easier and less expensive, the skills and competencies relating to the selection and efficient use of information become more crucial….
Capabilities for selecting relevant and disregarding irrelevant information, recognising patterns in information, interpreting and decoding information as well as learning new and forgetting old skills are in increasing demand. (zie hier de volledige tekst van de OECD / OESO)
Gaandeweg realiseerde ik me dat dit de bom was onder mijn vak. Het was niet voldoende om met authentiek materiaal de lesmethodes beter te maken. Dit betekende dat het hele systeem op de schop moest. Hier stond dat in feite iedereen in staat zou moeten zijn relevante informatie te selecteren, patronen in informatie te herkennen en informatie te interpreteren en decoderen. En dat beschouwde ik tot op dat moment als mijn vak. Ik (en de schrijvers van lesmethodes) selecteerde, zocht patronen, interpreteerde en maakte er vervolgens hapklare brokken van voor mijn studenten.

Als de OECD een punt had betekende dat dat ik niet meer de intermediair kon zijn tussen kennis aan de ene kant en studenten aan de andere kant. En de kennis was dan ook nog eens gestold in leermiddelen, vaak leer- en werkboeken, met oefeningen en vragen.

Ik denk dat we voor veel van de basisvaardigheden of basiskennis nog steeds leermiddelen nodig hebben. Leermiddelen die cursisten in staat stellen snel, in eigen tijd, effectief (met snelle, betrouwbare en stabiele feedback), multimediaal, kennis op te doen. Materiaal zoals dit.. en dit..

(Visited 254 times, 1 visits today)

Jan Deutekom

Projectleider FC-Sprint

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*